Nieuws

Rodanco’s antioxidant AO1285 is toegevoegd aan de No-harm-lijst van AGQM

EU-verordening betreffende biobrandstoffen

Tegen 2020 wil de EU dat 10% van de transportbrandstof van elk EU-land afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals biobrandstoffen. Dit helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Voor biobrandstoffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zonder het milieu of de sociale duurzaamheid nadelig te beïnvloeden, moeten ze op een duurzame manier worden geproduceerd en moeten aan strikte specificaties voldoen.
Voor niet-gemengde FAME (fatty acid methyl ester), dieselbrandstof en voor bepaalde hogere biodieselmengsels, moet de Europese specificatie voor dieselbrandstof voldoen aan EN 14214 en een minimale oxidatiestabiliteit vertonen.

Om te voldoen aan de EU-regelgeving voor biodiesel en dieselbrandstofmengsels tegen 2020, heeft Rodanco AntiOxidant AO1285 ontwikkeld, dat volledig voldoet aan EN 14214. Het voldoet aan de No-Harm-test van oxidatiestabilisatoren, uitgevoerd door AGQM, de Duitse vereniging voor kwaliteitsbeheer van biodiesel. Daarom worden steeds meer stabilisatoren gebruikt voor Biodiesel als mengselcomponent om voldoende oxidatiestabiliteit van de uiteindelijke brandstof te verzekeren.

No Harm-test

Onlangs voltooide AGQM zijn 14de ronde van no-harm tests op oxidatiestabilisatoren voor biodiesel die wordt gebruikt in dieselbrandstof of stookolie. De No Harm-test van oxidatiestabilisatoren bevat een testprocedure om de relatieve efficiëntie tegen Butylhydroxytolueen (BHT) te bepalen aan de hand van verschillende scenario’s.

Rodanco’s biodiesel-additief AntiOxidant AO1285 slaagde met succes in de no-harm test voor biodiesel als een mengselcomponent in dieselbrandstof. De lijst met Rodanco’s Biodiesel-additief AntiOxidant AO1285 en een beschrijving van de testprocedures zijn te vinden op de website van AGQM.

AGQM

AGQM, opgericht in 1999, heeft als doel kwaliteitsmanagement te bieden aan vooraanstaande producenten van biodiesel, handelaren en formuleerders. De AGQM-testprocedures zorgen voor een veilige toevoeging van antioxidanten aan biodiesel of stookolie zonder negatieve interacties tussen de brandstof en additieven. Een B10-mengsel wordt gebruikt bij het testen van antioxidanten voor het mengen in dieselbrandstof, en B20 wordt gebruikt voor het testen van antioxidanten voor biodieselmengsels in stookolie.

Revisie

Met de herziening van EN 14214 (EN 14214: 2010) in 2012 zijn de vereisten voor de oxidatiestabiliteit toegenomen van 6 uur zoals bepaald door de vorige standaard tot 8 uur volgens de nieuwe norm EN 14214: 2012. Deze wijziging leidde tot overeenkomstige consequenties met betrekking tot de vereiste haalbare oxidatiestabiliteit voor de No-harm-test. Sinds 2013 is de eis van de No-harm-test echter dat een minimale oxidatiestabiliteit van 8 uur + 1 uur moet worden bereikt door additiviering. Het behalen van een extra uur is bedoeld om de klant een veilige tijdreserve te bieden voor elk mogelijk stabiliteitsverlies door bijvoorbeeld contact met zuurstof tijdens transport of langere opslagtijden. Rodanco’s biodiesel-additief AntiOxidant AO1285 voldoet volledig aan de nieuwe norm.

Voor meer informatie over Rodanco en haar diensten, neem contact op met info@rodanco.nl