Producten

Om aan alle behoeften van onze klanten te voldoen, ontwikkelen, produceren en leveren wij Brandstofadditieven en Proceschemie voor de olie-industrie voor uiteenlopende toepassingen:

Ruwe olie
Met onze oplossingen geven wij antwoord op ieder denkbaar probleem rond ruwe olie, van winning tot raffinage. Tot onze producten behoren onder meer demulgatoren voor het scheiden van olie en water, vloeiverbetermiddelen (stolpuntverlagers), H2S verlagers, asfalteen- en paraffineremmers.

 

 

89376_4727

Diesel olie / gasolie
Wij hebben de technologie in huis om afwijkende dieselspecificaties voor u op te lossen die te maken hebben met waarden van waasvorming, stabiliteit, mercaptaan, H2S, stolpunt, koude vloeibaarheid, smering, cetaan en kleurstoffen. Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen additieven zonder ongewenste neveneffecten.

Benzine
Problemen met betrekking tot waasvorming, stabiliteit, geleiding, H2S en mercaptanen zijn eerder regel dan uitzondering bij benzine. Onze uitgebalanceerde productlijn biedt u de juiste oplossing voor elke denkbare situatie.

(Zware) stookolie
Stookolie wordt voornamelijk gebruikt in elektriciteitscentrales en als scheepsolie. Iedere toepassing vraagt om andere specificaties voor wat betreft H2S gehalte, stolpunt, watergehalte en stabiliteit. Rodanco helpt u te voldoen aan deze specificaties en aanverwante uitdagingen te tackelen. Een goed voorbeeld hiervan is het verbeteren van de verbranding met een uitgebreid assortiment van producten, zoals demulgatoren (scheiden olie van water), vloeiverbetermiddelen (stolpuntverlagers), H2S-verlagers en wax-remmers.

618728272

Halffabricaten
Onder deze algemene term vallen niet-afgewerkte producten als gasoliesoorten (VGO), nafta en restolie, die gebruikt worden om bestanddelen te mengen tot eindproducten of als grondstof voor veredelingsprocessen. Halffabricaten zijn bij uitstek niet productspecifiek, maar dienen in bepaalde gevallen wel te voldoen aan wettelijke specificaties, afhankelijk van hun bestemming. Rodanco biedt u de additieven die u nodig heeft.

Biobrandstoffen (bio diesel / bio ethanol):
Voor de gestaag groeiende biobrandstoffenmarkt biedt Rodanco CFPP (cold filter plugging point) verbetermiddelen, oxidatie-stabiliteitsverbetermiddelen en corrosieremmers om uw biodiesel en bio-ethanol te optimaliseren.

Afgewerkte olie / slopolie
Afgewerkte olie is een algemene term voor industriële water-in-olie emulsies, die meestal met diverse onzuiverheden gepaard gaan. Behandeling met Rodanco’s demulgator helpt de olie van het water en aanwezige vervuiling te scheiden, met optimaal resultaat.

Industrieel afvalwater
Met onze hulpmiddelen voor vlokvorming en anti-schuim, zorgen wij bij Rodanco voor de beste omstandigheden om uw industrieel afvalwater te verwerken.

Three pipelines

Antioxidanten

Oxidatievertragende additieven die bovendien gomvorming reduceren. Geschikt voor verschillende brandstofstromen.

Antischuimers

Additieven die schuimvorming voorkomen door de oppervlaktespanning tussen lucht en de betreffende vloeistof verlagen.

Bactericiden

Additieven die bacteriegroei in vloeistoffen voorkomen en verdere besmetting tegengaan.

Cetaangetal verbetermiddelen

Additieven die het cetaangetal van middendestillaat-brandstoffen verbeteren voor een hogere ontbrandingskwaliteit.

CFPP verbetermiddelen

Additieven die het Cold Filter Plugging Point van middendestillaat-brandstoffen verbeteren voor een betere brandstofstroom.

Cloud Point verbetermiddelen

Additieven die het ‘Cloud Point’ (het punt waarop zich bij afkoeling kristallen vormen) van middendestillaat-brandstoffen verbeteren.

Antistastische additieven

Additieven die de opbouw van elektrostatische lading verminderen. Dit beperkt het risico van vonkvorming gedurende het transport van olie in grote hoeveelheden.

Corrosieremmers

Additieven die gesmeerde metalen oppervlakken beschermen tegen chemische aanslagen door water en andere verontreinigende stoffen.

Demulgatoren

Additieven die emulsievorming voorkomen. Door de oppervlaktespanning tussen de betreffende vloeistoffen te veranderen, worden deze snel gescheiden en teruggevormd tot hun oorspronkelijke staat.

Dehazers

Additieven die emulsievorming voorkomen. Door de oppervlaktespanning tussen de olie en het water te veranderen, worden de waterdruppels gedwongen samen te smelten.

Kleurstoffen/markers

Kleurstoffen en markers worden gebruikt om de verschillende brandstofstromen te kleuren en van elkaar te onderscheiden.

H2S verlagers

Additieven die het giftige waterstofsulfide gas in petroleumstromen neutraliseren. Zo kunnen de veiligste hanteringscondities worden bereikt en wordt tegelijkertijd het risico op corrosieproblemen gereduceerd.

Industriële reinigers

Chemische mengsels van oppervlakteactieve stoffen die onzuiverheden, bezinksels en vervuilingen verwijderen en reinigen, toegepast in uiteenlopende industriële processen.

Chemicaliën voor de verwerking van industrieel water

Hieronder vallen onze vlokvormingproducten, coagulanten en omgekeerde demulgatoren.

Smeringverbetermiddelen

Additieven die de smering van middendestillaten bevorderen.

Mercaptaan verlagers

Additieven die in petroleumstromen de aanwezigheid van vluchtige mercaptanen verlagen. Zo worden geur- en corrosieproblemen tegengegaan.

Stolpuntverlagers

Additieven die het stolpunt of de lage temperatuur vloeibaarheid verlagen en de vloei-eigenschappen van diverse petroleumproducten verbeteren.

Paraffine en wax remmers

Proceschemische toepassing die voorkomt dat paraffine- en wax sedimentatie ontstaan. Dit verbetert de vloei-eigenschappen.

Geurstoffen/ontgeurders

Chemische additieven ontwikkeld om geuren te herstellen, versterken of maskeren.

Octaangetal verbetermiddelen

Additieven die het RON/MON getal van benzine- en naftastromen verbeteren.