Meetbare kwaliteit is onze norm

Rodanco streeft in al haar activiteiten naar het leveren van kwaliteit. Kwaliteit in producten, dienstverlening en bedrijfsvoering. Het is precies deze kwaliteit die u bevestigd ziet in ons ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015-certificaat. Met deze certificering is bevestigd dat Rodanco’s kwaliteitssysteem volledig voldoet aan de criteria vastgesteld in de norm ISO 9001:2015 plus ISO 14001:2015 en dat verder alle diensten voortkomend uit dit kwaliteitsmanagementsysteem plus milieumanagementsysteem volledig in overeenstemming zijn met de geldende internationale wet- en regelgeving. Het verzekert u ervan, dat alles op de juiste wijze wordt gedocumenteerd en opgeslagen. Maar ook, dat processen efficiënt ingericht zijn, procedures juist verlopen en zaken tijdig en grondig worden gecontroleerd en gecorrigeerd.

Onze certificaten in één oogopslag:

Certificate Rodanco ISO 9001 : 2015

Certificate Rodanco ISO 14001 : 2015

– AO 1202 _NO HARM Certificate Rodanco EN 14214 : 2012 AGQM

– AO 1285 _NO HARM Certificate Rodanco EN 14214 : 2012 AGQM

– Erkenning  als Leerbedrijf