Verantwoordelijk ondernemen

Onze aandacht voor kwaliteit, Arbo en Milieu vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Rodanco. Als gevolg daarvan controleren en verbeteren wij voortdurend onze systemen en procedures. We trainen, motiveren en evalueren onze medewerkers om een gezonde en veilige werkplek te garanderen en ondertussen de hoogste kwaliteitsniveaus te behalen. We voldoen aan strikte richtlijnen, die overeenkomen met klantspecificaties en internationale QSHE- normen om zowel onze medewerkers als klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu te beschermen.

Rodanco voldoet aan het door de EU in 2007 voorgeschreven REACH protocol voor chemische risico’s en is ISO 9001:2015 plus ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Kwaliteits & Milieubeleidsverbintenissen:

 1. Uitmuntendheid leveren:
  – Door nauwe samenwerking leveren we tijdige en op maat gemaakte oplossingen.
  – Wij leveren producten van hoge kwaliteit die de verwachtingen van de klant overtreffen.
 2. Verantwoordelijkheidvoor het milieu:
  – We verminderen het energieverbruik en minimaliseren de productie van chemisch afval.
  – Wij zorgen voor een verantwoorde afvalscheiding en afvalverwerking.
 3. Verantwoordelijke samenwerkingsverbanden:
  – Wij werken uitsluitend samen met bedrijven die beschikken over milieuvergunningen en zich houden aan erkende kwaliteits- en milieunormen zoals ISO 9001, ISO 14001:2015 of gelijkwaardig.
  – Voor het vervoer van gevaarlijke producten schakelen wij uitsluitend ADR-gecertificeerde bedrijven en chauffeurs in.
  – Gevaarlijk afval en verpakkingsmaterialen worden afgevoerd via wettelijk erkende partijen.

 

Beleidsverklaring gezondheid en veiligheid:

 • Ongevallenpreventie is ieders verantwoordelijkheid
 • Veiligheidsregels worden te allen tijde gerespecteerd
 • Veilige hantering en gebruik van stoffen en producten is de verantwoordelijkheid van iedereen
 • Werkomgeving en blootstelling aan gevaren kunnen worden gecontroleerd
 • Onveilige omstandigheden en alle incidenten moeten onmiddelijk worden gemeld
 • Management zorgt ervoor dat medewerkers competent zijn om hun werk te doen, en zorgen voor een adequate training