Verantwoordelijk ondernemen

Onze aandacht voor kwaliteit, Arbo en Milieu vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Rodanco. Als gevolg daarvan controleren en verbeteren wij voortdurend onze systemen en procedures. We trainen, motiveren en evalueren onze medewerkers om een gezonde en veilige werkplek te garanderen en ondertussen de hoogste kwaliteitsniveaus te behalen. We voldoen aan strikte richtlijnen, die overeenkomen met klantspecificaties en internationale QSHE- normen om zowel onze medewerkers als klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu te beschermen.

Rodanco voldoet aan het door de EU in 2007 voorgeschreven REACH protocol voor chemische risico’s en is ISO 9001:2015 plus ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Milieubeleidsverklaring:

 • Reductie van energiegebruik op o.a. het kantoor
 • Verminderen van chemisch afval
 • Zorgen voor gescheiden afvalverwerking
 • Werken met firma’s in bezit van een milieuvergunning en/of ISO 14001 of vergelijkbaar
 • Transport van gevaarlijke producten door alleen ADR gecertificeerde ondernemingen/chauffeurs
 • Afvoer van gevaarlijk afval en verpakkingsmaterialen alleen via wettelijk erkende partijen

 

Beleidsverklaring gezondheid en veiligheid:

 • Ongevallenpreventie is ieders verantwoordelijkheid
 • Veiligheidsregels worden te allen tijde gerespecteerd
 • Veilige hantering en gebruik van stoffen en producten is de verantwoordelijkheid van iedereen
 • Werkomgeving en blootstelling aan gevaren kunnen worden gecontroleerd
 • Onveilige omstandigheden en alle incidenten moeten onmiddelijk worden gemeld
 • Management zorgt ervoor dat medewerkers competent zijn om hun werk te doen, en zorgen voor een adequate training